Kerkboeken

Kerkboeken zijn er al heel lang, sommige gaan terug tot rond 1500.

In deze boeken werden de Doop, het Huwelijk en het Overlijden genoteerd.

Omdat hierbij vaak andere familiegegevens werden genoteerd, zoals de naam van de vader en of moeder en de geboorte of woonplaats was dit een bron van gegevens. Ook de getuigen konden soms aanwijzingen zijn , omdat dat vaak familieleden waren.

In Nederland met de Napoleontische tijd, in Duitsland (ook Oost-Pruissen) werden de bevolkingsregisters pas rond 1874 ingesteld. Voordien gingen wel kopieën van de Kerkenboeken naar de locale regering.

Veel van de kerkboeken zijn geheel of gedeeltelijk verdwenen. Door branden en oorlogsgeweld of door vernieling.

Onderstaande bewerkingen zijn gemaakt van foto’s van de microfilms die door de Mormonen gemaakt zijn, gelukkig voor een groot deel al voor de 2e wereldoorlog.

Sommige delen zijn moeilijk leesbaar. Daarnaast zijn lees- of schrijffouten niet uit te sluiten.

De bestanden zijn waar nodig opgeknipt in kleinere delen. Desalniettemin  kan het openen van de pagina even duren.

Kerkgemeente (Kirchspiel)  Wolfsdorf,  Kreis Heilsberg,   Ostpreussen

Kerkgemeente (Kirchspiel) Neu-Kockendorf,  Kreis Allenstein,  Ostpreussen

Kerkgemeente (Kirchspiel)  Liebstadt – Stadt , Kreis Mohrungen, Ostpreussen

Kerkgemeente (Kirchspiel)  Liebstadt – Land , Kreis Mohrungen, Ostpreussen

 Kerkgemeente (Kirchspiel) Eichhorn, Kreis Preus Eylau, Ostpreussen